P R E S E N T A T I O NJag heter Julia Björk, är 21 år gammal och kommer från Malmö. Just nu läser jag till biolog vid Lunds universitet, men på fritiden tecknar jag och drömmer om att bli illustratör. Drömmen vore att få illustrera en barnbok.

Inga kommentarer: